Giáo Lý & Việt Ngữ

Giáo Lý & Việt Ngữ - Thông Tin Bài Làm Hằng Tuần

Giờ Học Hằng Tuần
Giáo Lý: 12:30 PM - 1:00 PM
Break Time: 1:00 - 1:15 PM
Việt Ngữ: 1:15 - 1:45 PM
 

Thông Tin Trường GL/VN: Theo truyền thống tốt đẹp, vào Mùa Vọng mỗi năm, Trường Giáo Lý Việt Ngữ thực hiện Chương Trình Mùa Vọng để cầu nguyện, yêu thương, và san sẻ cho những người kém may mắn. Xin quý phụ huynh và các em cùng tham gia chương trình ý nghĩa này.Xin nhấn vào "Zoom Link" của lớp con mình cần vào dưới đây để bắt đầu tham dự học trực tuyến.

Các bài tuần trước, xin nhấn vào đây (past assignments) link.

Nếu quý phụ huynh có thắc mắc về Zoom hoặc online class, xin gửi email đến: ARDLbankythuat@gmail.com

Bài cho tuần 11/15/2020
Lớp Mẫu Giáo A Lớp Mẫu Giáo B
Zoom Link: Lớp MGA
Thời Khóa Biểu Cho MGA (Schedule): Yr 2020-2021
Việt Ngữ: Bài 10 từ trang 57-64. Xin giúp các em biết Dấu Hỏi
Giáo Lý: Bài 8 sách GL. Tập Kinh Kính Mừng ( nếu bé đã thuộc Kinh Lạy Cha)
Zoom Link: Lớp MGB
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD
Lớp Một Lớp Hai
Zoom Link: Lớp 1
Giáo Lý: Bài tập Giáo lý
Việt Ngữ: Bài tập Việt Ngữ
Zoom Link: Lớp 2
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD
Lớp Ba Lớp Bốn
Zoom Link: Lớp 3
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp 4
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Năm Lớp Sáu
Zoom Link: Lớp 5
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp 6
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Bảy Lớp Tám
Zoom Link: Lớp 7
Thời Khóa Biểu Cho GL (Schedule): Yr 2020-2021
Thời Khóa Biểu Cho VN (Schedule): Yr 2020-2021
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD

Zoom Link: Lớp 8

Giáo Lý: Đối với lớp giáo lý, các em không cần phải có mặt hoặc đăng nhập vào Zoom từ 1:15pm đến 1:45pm để học mà tất cả các tài liệu và bài vở cần thiết sẽ được bỏ vào đường link duy nhất ở dưới đây mỗi tuần để các em tự học và làm bài khi có thời gian thuận tiện.

Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây

Lớp Thêm Sức Lớp Vào Đời
Zoom Link: Lớp TS
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp VD
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây