NHÀ THỜ ST. ANREW DŨNG LẠC
  7390 Southwest Grabhorn Rd.
  Aloha, OR 97007
  Phone: 503-591-5302
Thánh Lễ
  Chúa Nhật:
9:00 AM
11:30 AM (Giới Trẻ)
  Thứ Ba: 6:30 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:30 PM
  Thứ Bảy đầu tháng: 9:30 AM
Kinh Chung Ngày Chúa Nhật
  Chúa Nhật: 8:40 - 8:55 AM
Giải Tội
  Chúa Nhật: 8:15 - 8:45 AM
  Thứ Ba: 6:00 - 6:30 PM
Chầu Thánh Thể
  Thứ Ba: 6:00 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:00 PM
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể CN
  Huynh Trưởng: 9:00 - 10:00 AM
  Sinh Hoạt Chung: 10:00 - 11:15 AM
Trường Giáo Lý Việt Ngữ
  Chúa Nhật: 1:00 - 3:30 PM
Rửa Tội
  Trong thánh lễ 9:00AM Chúa Nhật đầu tháng.
Xức Dầu
  971-506-6019
Thánh Lễ tại GX La Vang
  Thứ Bảy: 6:00 PM
  Chúa Nhật: 7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
2:30 PM
6:00 PM

Truyền Hình Trực Tiếp Thánh Lễ

FB CĐ Thánh Anrê Dũng Lạc

LỜI CHÚA HÔM NAY TODAY'S READINGS
Tiếng Việt English

SINH HOẠT & PHỤNG VỤ THÁNG 4

 • Lễ Lá: Chúa Nhật ngày 9/4/2017
 • Thứ Ba Tuần Thánh ngày 11/4/2017:
  • Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu: 5:45PM - 6:30PM
  • Thánh Lễ: 6:30 PM
 • Thứ Tư Tuần Thánh ngày 12/4/2017:
  • Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu - 15 Ngắm: 7:00PM - 9:00PM
 • Thứ Năm Tuần Thánh ngày 13/4/2017:
  • Thánh Lễ: 7:00 PM
  • Chầu Thánh Thể cho các ban ngành: 9:00PM - 12:00AM
 • Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 14/4/2017:
  • Chặng Đàng Thánh Giá: 6:00 PM
  • Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá: 7:00PM
  • Tuần Cửu Nhật Lòng Chúa Thương Xót: 8:30PM
 • Thứ Bảy Tuần Thánh ngày 15/4/2017:
  • Thánh Lễ: 8:30 PM
 • Chúa Nhật Phục Sinh ngày 16/4/2017:
  • LƯU Ý: Chỉ Có Một Thánh Lễ Duy Nhất
  • Thánh Lễ: 11:30AM
  • Easter Egg Hunt cho các em sau thánh lễ

 • Chi Tiết Chương Trình Tuần Thánh:

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

 • Trường GLVN Thông Báo:
  • Họp HPHHS: Chủ Nhật ngày 23 tháng 4 năm 2017 sẽ có hop HPHHS vào lúc 1:15PM.
  • Trường GLVN ghi danh cho niên khóa tới: bắt đầu từ 5/7/2017 đến 6/11/2017 sau thánh lễ 9:00 giờ và 11:30 giờ.
  • Ngày Bế Giảng Năm Học và PICNIC Cộng Đoàn: Chủ Nhật 06/18/2017.
 • Giấy cho phép sử dụng hình ảnh: để tiện cho việc chia sẻ những hình ảnh Sinh Hoạt chung của Cộng  đoàn (các Thánh Lễ, Giáo Lý Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể, v.v.), xin quý vị vui lòng điền đơn cho phép Cđ được sử dụng những hình ảnh có mặt con em của quý vị. Xin cảm ơn.
 • Lớp Chuẩn Bị Cho Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu: Trong Mùa Chay sẽ không có Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị cho cha mẹ và người đỡ đầu tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang. Lớp Giáo Lý sẽ mở lại vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2017 từ 7:00pm - 9:00pm tại phòng Lavang. Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh trước.
 • Thánh Lễ Chúa Nhật Qua Truyền Hình Trực Tiếp: Link sẽ được lưu lại ở phía bên trái của trang, trong phần chương trình thánh lễ CN
  Trực Tiếp Truyền Hình Thánh Lễ Chúa Nhật 9AM PST Hằng Tuần

BAN AN NINH XIN MỌI NGƯỜI LƯU Ý

 • Khi lái xe đến thánh đường Giáo Họ dâng lễ hàng tuần, ước mong Anh Chị Em lưu thông theo mũi tên hướng dẫn vạch sẵn trên đường, khi vào cũng như khi ra khỏi Nhà Thờ. Xin lưu ý các tài xế tránh đi đường ngược chiều, sẽ gây khó khăn trở ngại cho Anh Em trong Ban An Ninh khi làm việc giữ trật tự.
 • Đang khi thánh lễ được cử hành, quí Phụ Huynh vui lòng giữ con em ở bên cạnh mình. Tránh để con em ra ngoài tự do vui chơi quanh khuôn viên thánh đường nhằm đảm bảo sự an toàn cho các cháu. Chân thành cám ơn sự chấp hành chung của Anh Chị Em.

MUA THẺ SCRIP

Một trong những việc gây quỹ có tính cách lâu dài cho Cộng Đoàn là mua và dùng thẻ mua sắm (SCRIP). HĐMV thiết tha kêu mời các gia đình, vì lợi ích của Cộng Đoàn, xin tích cực hưởng ứng mua và dùng Thẻ SCRIP trong các dịp lễ cuối năm.