NHÀ THỜ ST. ANREW DŨNG LẠC
  7390 Southwest Grabhorn Rd.
  Aloha, OR 97007
  Phone: 503-591-5302
 
Thánh Lễ
  Chúa Nhật:
  9:00 AM (lễ người lớn)
  11:30 AM (lễ giới trẻ)
  Thứ Ba: 6:30 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:30 PM
  Thứ Bảy đầu tháng: 9:30 AM
Kinh Chung Ngày Chúa Nhật
  Chúa Nhật: 8:40 - 8:55 AM
Giải Tội
  Chúa Nhật: 8:15 - 8:45 AM
  Thứ Ba: 6:00 - 6:30 PM
Chầu Thánh Thể
  Thứ Ba: 6:00 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:00 PM
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể CN
  Huynh Trưởng: 9:00 - 10:00 AM
  Sinh Hoạt Chung: 10:00 - 11:15 AM
Trường Giáo Lý Việt Ngữ
  Chúa Nhật: 1:00 - 3:30 PM
Rửa Tội
  Trong Thánh Lễ: các Chúa Nhật đầu tiên của các tháng 1, 4, 7, và 10.
  Ngoài Thánh Lễ: cử hành lúc 5:00 PM Thứ Bảy đầu tiên của các tháng còn lại.
Xức Dầu
  971-506-6019
 
Thánh Lễ tại GX La Vang
  Thứ Bảy: 6:00 PM
  Chúa Nhật: 7:00 AM
  9:00 AM
  11:00 AM
  1:00 PM
  2:30 PM
 
 

FB CĐ Thánh Anrê Dũng Lạc

LỜI CHÚA HÔM NAY TODAY'S READINGS
Tiếng Việt English
picture

 

 

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

  • Thứ Hai ngày 15/08/2016 lúc 7:00 pm: Cộng Đoàn có Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng.
  • Phiếu Hứa Đóng Góp Cho Quỹ Xây Dựng – Phòng Học & Nới Rộng Nhà Thờ: Chúa Nhật ngày 10 tháng 7, cộng đoàn bắt đầu phát ra phiếu hứa đóng góp “Pledge” cho toàn thể giáo dân. Xin mỗi gia đình khi nhận được phiếu, vui lòng điền vào tùy theo khả năng của mình – mỗi tuần $20, mỗi tháng $100, một lần $500 hoặc tùy lòng hảo tâm. Phiếu Hứa Đóng Góp của mỗi gia đình là điều kiện tài chánh để được Tổng Giáo Phận Portland chấp thuận cho chúng ta xây phòng học và nới rộng nhà thờ. Sự hoàn thành dự án xây phòng học và nới rộng nhà thờ nhanh hay chậm rất tùy thuộc vào khả năng tài chánh của cộng đoàn.
    Xin Lưu Ý: Phiếu Đóng Góp cho Quỹ Xây Dựng Phòng Học & Nới Rộng Nhà Thờ lần này là $500 cho mỗi gia đình. Quỹ này hoàn toàn khác biệt với quỹ mà mỗi gia đình đã hứa $1000/năm trước đây khi mua nhà thờ. Khi điền vào phiếu, xin quý vị ghi rõ tên hoặc số ký danh đề Ban Tài Chánh dễ dàng theo đúng sổ sách. Nếu những gia đình chưa có số ký danh, xin vui lòng gặp HDMV để được cập nhật.
  • Nghi Thức Bàn Giao Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - Chúa Nhật ngày 28/8/2016 trong thánh lễ 9:00 am HCBMCG sẽ có nghi thức bàn giao cho ban chấp hành mới. Xin kính mời các hội viên đến tham dự thánh lễ đông đủ.

 

TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT NGỮ

  • Ghi Danh Niên Khóa 2016 - 2017: Trường GLVN sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh năm học 2016 - 2017 vào tuần đầu tháng 5 cho đến ngày 19/06/2016. Những đơn nộp sau ngày quy định sẽ đóng thêm lệ phí. Nhà trường sẽ nhận đơn sau lễ I từ 10 am - 11am, và sau lễ II từ 12:30pm - 1:15pm

 

BAN AN NINH XIN MỌI NGƯỜI LƯU Ý

  • Khi lái xe đến thánh đường Giáo Họ dâng lễ hàng tuần, ước mong Anh Chị Em lưu thông theo mũi tên hướng dẫn vạch sẵn trên đường, khi vào cũng như khi ra khỏi Nhà Thờ. Xin lưu ý các tài xế tránh đi đường ngược chiều, sẽ gây khó khăn trở ngại cho Anh Em trong Ban An Ninh khi làm việc giữ trật tự.
  • Đang khi thánh lễ được cử hành, quí Phụ Huynh vui lòng giữ con em ở bên cạnh mình. Tránh để con em ra ngoài tự do vui chơi quanh khuôn viên thánh đường nhằm đảm bảo sự an toàn cho các cháu. Chân thành cám ơn sự chấp hành chung của Anh Chị Em.

 

MUA THẺ SCRIP

Một trong những việc gây quỹ có tính cách lâu dài cho Cộng Đoàn là mua và dùng thẻ mua sắm (SCRIP). HDMV thiết tha kêu mời các gia đình, vì lợi ích của Cộng Đoàn xin tích cực hưởng ứng mua và dùng Thẻ SCRIP. Ban Script hiện nay có bán thẻ SCRIP của Phở Eden. Cộng đoàn sẽ được lợi nhuận 20%. Kính mời quý vị ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn.