NHÀ THỜ ST. ANREW DŨNG LẠC
  7390 Southwest Grabhorn Rd.
  Aloha, OR 97007
  Phone: 503-591-5302
Thánh Lễ
  Chúa Nhật:
9:00 AM
11:30 AM (Giới Trẻ)
  Thứ Ba: 6:30 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:30 PM
  Thứ Bảy đầu tháng: 9:30 AM
Kinh Chung Ngày Chúa Nhật
  Chúa Nhật: 8:40 - 8:55 AM
Giải Tội
  Chúa Nhật: 8:15 - 8:45 AM
  Thứ Ba: 6:00 - 6:30 PM
Chầu Thánh Thể
  Thứ Ba: 6:00 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:00 PM
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể CN
  Huynh Trưởng: 9:00 - 10:00 AM
  Sinh Hoạt Chung: 10:00 - 11:15 AM
Trường Giáo Lý Việt Ngữ
  Chúa Nhật: 1:00 - 3:30 PM
Rửa Tội
  Trong thánh lễ 9:00AM Chúa Nhật đầu tháng.
Xức Dầu
  971-506-6019
Thánh Lễ tại GX La Vang
  Thứ Bảy: 6:00 PM
  Chúa Nhật: 7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
2:30 PM
6:00 PM

Truyền Hình Trực Tiếp Thánh Lễ

Facebook CĐ Thánh Anrê Dũng Lạc

LỜI CHÚA HÔM NAY TODAY'S READINGS
Tiếng Việt English

THÔNG TIN

 • LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là lễ Trọng và Buộc. Xin quý cụ quý ông bà và anh chị em cố gắng đi tham dự. Các Thánh Lễ được cử hành như sau:

  Tại Nhà Thờ Gx Đức Mẹ La Vang, Portland, OR:
  - Tứ ba ngày 14/8: Thánh Lễ Vọng @ 7:00PM
  - Thứ Thtư ngày 15/8: Thánh Lễ Chính Ngày @ 7:30AM; 12:00PM; & 7:00PM
  Tại Cộng Đoàn thánh An-rê Dũng Lạc:
  - Thứ tư ngày 15/8: Thánh Lễ lúc 7:00 PM

 • LỚP GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
  Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân năm 2019 sẽ được khai giảng vào thứ bảy ngày 8 tháng 9 và kết thúc vào thứ bảy ngày 17 tháng 11. Lớp học vào mỗi tối thứ bảy từ 7:00PM đến 9:00PM.

  Các bạn trẻ có ý định tiến tới hôn nhân, hoặc sẽ tiến tới hôn nhân trong năm 2019 sắp tới, xin lấy đơn ghi danh tại văn phòng giáo xứ sau các thánh lễ, hoặc download tại trang web của giáo xứ: Download tại trang của Web GX

BAN AN NINH XIN MỌI NGƯỜI LƯU Ý

 • Khi lái xe đến thánh đường Giáo Họ dâng lễ hàng tuần, ước mong Anh Chị Em lưu thông theo mũi tên hướng dẫn vạch sẵn trên đường, khi vào cũng như khi ra khỏi Nhà Thờ. Xin lưu ý các tài xế tránh đi đường ngược chiều, sẽ gây khó khăn trở ngại cho Anh Em trong Ban An Ninh khi làm việc giữ trật tự.
 • Đang khi thánh lễ được cử hành, quí Phụ Huynh vui lòng giữ con em ở bên cạnh mình. Tránh để con em ra ngoài tự do vui chơi quanh khuôn viên thánh đường nhằm đảm bảo sự an toàn cho các cháu. Chân thành cám ơn sự chấp hành chung của Anh Chị Em.

MUA THẺ SCRIP

Một trong những việc gây quỹ có tính cách lâu dài cho Cộng Đoàn là mua và dùng thẻ mua sắm (SCRIP). HĐMV thiết tha kêu mời các gia đình, vì lợi ích của Cộng Đoàn, xin tích cực hưởng ứng mua và dùng Thẻ SCRIP trong các dịp lễ cuối năm.