NHÀ THỜ ST. ANREW DŨNG LẠC
  7390 Southwest Grabhorn Rd.
  Aloha, OR 97007
  Phone: 503-591-5302
Thánh Lễ
  Chúa Nhật:
9:00 AM
11:30 AM (Giới Trẻ)
  Thứ Ba: 6:30 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:30 PM
  Thứ Bảy đầu tháng: 9:30 AM
Kinh Chung Ngày Chúa Nhật
  Chúa Nhật: 8:40 - 8:55 AM
Giải Tội
  Chúa Nhật: 8:15 - 8:45 AM
  Thứ Ba: 6:00 - 6:30 PM
Chầu Thánh Thể
  Thứ Ba: 6:00 PM
  Thứ Sáu đầu tháng: 6:00 PM
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể CN
  Huynh Trưởng: 9:00 - 10:00 AM
  Sinh Hoạt Chung: 10:00 - 11:15 AM
Trường Giáo Lý Việt Ngữ
  Chúa Nhật: 1:00 - 3:30 PM
Rửa Tội
  Trong thánh lễ 9:00AM Chúa Nhật đầu tháng.
Xức Dầu
  971-506-6019
Thánh Lễ tại GX La Vang
  Thứ Bảy: 6:00 PM
  Chúa Nhật: 7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
2:30 PM
6:00 PM

Truyền Hình Trực Tiếp Thánh Lễ

Facebook CĐ Thánh Anrê Dũng Lạc

LỜI CHÚA HÔM NAY TODAY'S READINGS
Tiếng Việt English

THÔNG TIN

 • Truyền Hình Trực Tiếp Thánh Lễ

 • Thông Báo Về Phụng Vụ: Theo chỉ thị của Thống Đốc Tiểu Bang và theo sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám Mục về việc tập họp công cộng không quá 250 người, những sinh hoạt của Cộng Đoàn thánh ARDL sẽ được điều chỉnh như sau:

  1. Trường Giáo Lý Việt Ngữ và Đoàn TNTT sẽ nghỉ từ Chúa Nhật ngày 15 tháng 3 cho đến hết Chúa Nhật ngày 8 tháng 4 năm 2020.
  2. Các Hội Đoàn khác sinh hoạt hoặc không sinh hoạt tùy theo sự khôn ngoan của quý vị.
  3. Ban Ẩm Thực ngưng bán đồ ăn trong 2 tuần sau đó có dự liệu khác.
  4. Cộng Đoàn Chúng Ta vẫn có các thánh lễ như thường lệ, nhưng giới hạn số người tham dự là dưới 250 người theo luật của Tiểu Bang. Ban Phụng Vụ và Ban An Ninh sẽ đếm số người đi lễ. Khi đã đủ số người rồi thì những người đến sau sẽ được mời về và tham dự lễ 2.
  5. Những người không buộc phải đi tham dự lễ Chúa Nhật từ ngày 15 tháng 03 tới ngày 08 tháng 04 năm 2020: Những người lớn tuổi không nên đi lễ, những người từ 60 tuổi trở nên, những người đau yếu, và tất cả những ai thật sự cảm thấy không được bình an khi đi tham dự thánh lễ trong thời gian dịch bệnh thì không buộc phải đi lễ.

  Vì lòng bác ái và vì bổn phận, chúng ta quyết tâm làm theo sự hướng dẫn của Vị Chủ Chăn Giáo Phận và tuân theo quy định của tiểu bang Oregon.

  Xin Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục quảng đại đóng góp Tài Chánh và cầu nguyện cho chương trình xây dựng của Cộng Đoàn được tiến triển và hoàn tất tốt đẹp theo như ý Chúa.

  Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh An-rê Dũng Lạc, chúc lành, ban bình an và gìn giữ mọi người trong Cộng Đoàn chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cơn dịch bệnh Covid-19.

 • Bầu Cử HĐMV Nhiệm Kỳ 2020 - 2024: Chiếu theo Nội Quy Sinh Hoạt của Cộng Đoàn trong chương 5 điều 1 về Tổ Chức Bầu Cử, Ban Bầu Cử kính mời các thành viên trong Cộng Đoàn có thành tâm thiện chí, hội đủ điều kiện theo Giáo Luật và Nội Quy của Cộng Đoàn, lập liên danh ứng cử HĐMV nhiệm kỳ 2020-2024. Mọi chi tiết xin liên lạc với ban Bầu Cử: :

     1. Anh Vĩnh Trần: 503-810-7935
     2. Anh Hưng: 503-332-5653
     3. Anh Hiền: 503-490-3807

 • Vài Điều Cần Biết Trong Mùa Chay:
     1. Những Ngày Ăn Chay và Kiêng Thịt trong Mùa Chay:
         - Thứ Tư Lễ Tro & Thứ Sáu Tuần Thánh: Ăn chay và kiêng thịt.
         - Tất cả các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay: Kiêng Thịt.
     2. Luật Ăn Chay: Mọi tín hữu tuổi từ 18-60, ngoại trừ bệnh nhân (Giáo Luật # 1252)
     3. Luật Kiêng Thịt: Luật Kiêng thịt buộc các tín hữu tuổi từ 14 trở nên (Giáo Luật # 1252).

 • Suy Ngắm Đàng Thánh Giá: mỗi thứ Ba trong mùa Chay, cộng đoàn có suy ngắm đàng Thánh Giá lúc 5:45PM trước thánh lễ. Dưới đây là ngày và những đoàn thể phụ trách phiên suy ngắm:
      Thứ Ba ngày 17 tháng 3: Đoàn LMTT
      Thứ Ba ngày 24 tháng 3: Ca Đoàn Cecilia
      Thứ Ba ngày 31 tháng 3: Hội CBMCG
      Thứ Ba ngày 7 tháng 4: Ban Ẩm Thực

 • Lịch Phụng Vụ Tháng 3
      Thứ Năm ngày 19/3: Lễ Thánh Cả Giuse Bạn Đức Trinh Nữ Maria (Lễ Trọng) lúc 7:00PM
      Thứ Tư ngày 25/3: Lễ Truyền Tin (Lễ Trọng) lúc 7:00PM

 • Mua Thẻ Scrip: Một trong những việc gây quỹ có tính cách lâu dài cho Cộng Đoàn là mua và dùng thẻ mua sắm (SCRIP). HĐMV thiết tha kêu mời các gia đình, vì lợi ích của Cộng Đoàn, xin tích cực hưởng ứng mua và dùng Thẻ SCRIP.

BAN AN NINH XIN MỌI NGƯỜI LƯU Ý

 • Khi lái xe đến thánh đường Giáo Họ dâng lễ hàng tuần, ước mong Anh Chị Em lưu thông theo mũi tên hướng dẫn vạch sẵn trên đường, khi vào cũng như khi ra khỏi Nhà Thờ. Xin lưu ý các tài xế tránh đi đường ngược chiều, sẽ gây khó khăn trở ngại cho Anh Em trong Ban An Ninh khi làm việc giữ trật tự.
 • Đang khi thánh lễ được cử hành, quí Phụ Huynh vui lòng giữ con em ở bên cạnh mình. Tránh để con em ra ngoài tự do vui chơi quanh khuôn viên thánh đường nhằm đảm bảo sự an toàn cho các cháu. Chân thành cám ơn sự chấp hành chung của Anh Chị Em.